WOLLMAR YXKULLSGATAN 10 STOCKHOLM

info@dropcoffee.se / 08-410 23 363

Blogg

Barista Cup Belgien

Av: dropcoffee | 2013-01-20

På måndag tävlar vår belgiska barista Jelle i Barista Cup i Belgien, något vi ser som en fantastisk möjlighet till att utbyta kaffekulturer och erfarenheter internationellt. De senaste åren har Drop Coffee fått fina placeringar i de svenska mästerskapen och ser fram emot att visa upp oss även i Belgien. Jelle kommer att tävla på ett av våra två honduranska kaffen som producenterna Caballeros står bakom: Arcadio. Att tävla i Barista Cup ligger nära till hur vi serverar kaffe i baren varje dag, där vi jobbar nära råvaran med fokus på smak.

Det är med stolthet som vi ser Jelle gå upp på den belgiska scenen imorgon för att respresentera Drop Coffee. Beställ en Arcadio i baren och håll den andra tummen för oss!

De etiopiska underarterna

Av: dropcoffee | 2012-12-02

image

De senaste åren har specialkaffevärlden på allvar tagit efter vinspråket och börjat prata om underart. De flesta känner igen en innehållsförteckning på hur många procent arabica eller robusta ett paket kaffe innehåller. En del rosterier har länge också fokuserat på terroir med höjd över havet och jordmån som viktiga nyckelfakta för kaffe.

I takt med att branschen och konsumenterna blivit mer kunniga har kaffets underart - det vill säga vilken sort arabica kaffet har - blivit mer intressant. Producenter väljer noga underart till varje del av odlingen för att maximera skörd, motståndskraft och kvalitét. Köpare av kaffet kräver information och vet vilka underarter som ger best resultat var. Också aktörerna i kaffets ursprungsland Etiopien har pressen på sig från rosterier och konsumenter att redovisa vilken typ av kaffe som produceras. Svaret hittills har varit varianter av Typica eller på senare tid Heirloom - alltså lokala sorter. Något som skapat viss frustration.

image
En högväxt sort med ljusgröna nya löv som kommer med stort avstånd. Andra sorter kan ha bruna eller röda nya löv och tätare mellan bladparen.

Men den etiopiska biotopen går inte att jämföra med något annat land. Här växer kaffet vilt i de regniga bergsområdena, bara det finns träd omkring som skuggar. Kaffe är en del av undervegitationen och i de få orörda skogarna är mångfalden närmast total. Enligt inventeringar som genomförts av Institutet för biologisk mångfald i Addis Abeba kan varenda kaffeträd inom ett område på 100*100 meter ha ett unikt DNA. På insitutets genetiska bank för kaffe utanför Jimma växer mer än 4600 olika sorters kaffe. (Ett intrikat arbete då ett kaffefrö inte kan frysas utan måste bevaras genom odling). I det här fallet går det inte att prata om underarter. Först när ett kaffes unika karaktär är kartlagd, beskriven och reproducerad går är det en underart.

image
Underarten 741, en av de vanligaste sorter som planteras ut i höglänta odlingar kring 1900 möh. och uppåt.

Arabicaplantan är självbefruktande. Det betyder att någon korsning med andra underarter inte är nödvändig och i många fall oönskad. I Etiopien sker det hela tiden. Bin, vind och andra djur pollinerar blommorna mellan träden vilket ständigt utvecklar kaffets genetiska uppsättning.

Det forskarna har sett är att det finns lokala variationer. I ett givet område med sina unika förutsättningar utvecklas de olika sorterna i samma riktning. Därför är kanske Heirloom - de lokala sorterna - det mest intressanta och riktiga sättet att beskriva ett etiopiskt kaffe. Underarterna i området Aricha skiljer sig från de i Wote trots att båda ligger i Yirgacheffe med bara kilometer emellan.

image
Prov från en tvättstation i området Aricha i Yirgacheffe, södra Etiopien.

På privata gårdar finns det naturligtvis uppdelade odlingar med specifika sorter. För de många småproducenterna finns det också en viss genetisk likriktning då staten genomför lokala undersökningar och distrubuerar underarter som ger hög avkastning. Några favoriter är 741 och 74110 - båda insamlade och kartlagda 1974 och därefter numrerade. Trots det kunde jag med blotta ögat identifiera ett flertal underarter i de flesta odlingarna jag besökt.

Enligt nyligen presenterade rapporter är arabicakaffet överlag under hot av klimatförändringen. Inom 70 år kan arten vara borta. Mer akut är den etiopiska genbanken i de orörda skogarna som redan idag hotas av bland annat exploatering. En del av skogarna är därför skyddade som speciella bilogiska HOT SPOTS och skyddas av UNESCO.

Lämna gärna synpunkter eller invändningar på inlägget.
/Erik

Drop Coffee lämnar Tjärhovsgatan och Coffice

Av: dropcoffee | 2012-11-29

Den första oktober 2011 tog Drop Coffee över driften av kaffebaren på Coffice. Två av Södermalms unga företag förenades i att förändra och utveckla stadsmiljön i kvarteren bakom Medborgarplatsen och i Stockholm.

Coffice är ett projekt som drivs av arkitekt-cooperativet COMBINE. I den unika miljön i det gamla charkuteriet i korsningen Tjärhovsgatan och Östgötagatan flyttar de gränsen mellan det privata, det halvoffentliga och det offentliga. En modern arbetsplats där kafémiljön kombineras med kontoret. Sedan starten 2009 har flera liknande projekt startats och intresset för konceptet är stort.

Drop Coffee har ambitionen att vara ett av landets mest kvalitetsfokuserade kafferosterier med idén att utveckla hur vi ser på kaffe som produkt. Det gör vi genom att betona varje ursprungs unika karaktär, i information kring kaffet men framförallt genom smak. Kaffe är en arbetsintensiv, kostsam och delikat produkt som förtjänar vår fulla uppmärksamhet.

COMBINE och Drop Coffee har under året utvecklats tillsammans. Vi har satt vår prägel på arbetsmiljön på Coffice och kunnats samla kring kaffeprovningar, nya espressokaffe och bryggtekniker. Tillbaka har vi fått feedback på våra idéer och vårt sätt att servera kaffe.

Den 31 december väljer vi att lämna över kaffebaren till COMBINE igen. De ska tillsammans med J&N at Work satsa på deras unika idé - en arbetsklubb i en offentlig miljö. Vi ska låta vår servering på Wollmar Yxkullsgatan växa och fokusera på vårt nya rosteri i Västberga.

Tack till alla våra trogna kunder på Coffice och tack till COMBINE för ett gott år.

/Erik, Oskar och Joanna med personal

Yirgacheffe - ett hantverk till kaffe

Av: dropcoffee | 2012-11-24

image

Yirgacheffe producerar ett unikt kaffe, fullt av citrus, bär, nougat och kryddor. Ett höglänt område mitt i kaffets ursprung - Sidamo. Härifrån säljs kaffe till hela världen genom statligt kontrollerade ECX i Addis Abeba. Kaffet skördas från november till februari och graderas i ett par kvaliteér - specialkaffe högst och det till den lokala marknaden lägst. Wote som vi haft under sommaren och hösten är ett av de med högst kvalitet. Några kanske minns Arichan (område i Yirgacheffe) från bröderna Bagaresh som fick en hel värld att jaga bärtorkat kaffe från regionen i slutet av 2000-talet.

image
Bärtorkat på tvättstationen Dumerso i Aricha, Yirgacheffe.

Att södra Etiopien och altituden kring 2000 meter är arabicabönans naturliga hemvist märks. Här växer kaffet vilt och mindre arbete krävs för att busken ska ge frukt än på många andra ställen kring ekvatorn. Här används heller inga kemikalier eller gödningsmedel utanför gårdarnas kretslopp. Det betyder inte att en bättre skötsel av träden skulle ge resultat. Produktionen per träd är förhållandevis låg.

image
En av bönderna kring tvättstationen Wote och kretsloppet är slutet - kaffet har exporterats, rostats och kommit tillbaka.

Att jag fick träffa en av de 700 bönderna som bidragit till kaffet, och berätta om hur vi arbetar med produkten är ovanligt. Systemet är skapat för att det inte ska hända - från det centraliserade exportsystemet till låsta hierarkier mellan bonden, tvättstationens ägare och exportören. Att lyckas med kaffeodlingen här är tradition snarare än kompetens. Nya kaffeträd distribueras från staten istället för att flera småbönder tillsammans avgör vad som fungerar bäst i deras unika klimat. Få eller inga pratar om underarter och hur kaffeträden beskärs görs på känsla eller chans.

image
Sortering av tvättat kaffe på tvättstationen Dumerso.

Min uppfattning är att kaffets höga kvalitet dels beror på de gynnsamma naturliga förutsättningarna - men kanske framförallt på den skickliga hanteringen efter skörd. Här tjänar bonden för lite på att bara skörda de mogna bären. Det arbetet gör istället tvättstationen. Oavsett om kaffet tvättas eller torkas med fruktköttet på så investeras det otaliga timmar i att dela upp kaffet i olika kvaliteter. Ett delvis onödigt arbete ifall kunskap och resurser förts över till ägaren av kaffeträden. Men hur kaffet torkas är oavsett det avgörande för dess smak. Hur bra det smakar idag vet vi genom Wote och många andra kaffe. Frågan är hur mycket bättre det kan bli.

/Erik

Drop Coffee i Etiopien

Av: dropcoffee | 2012-11-21

image

För andra året i rad besöker vi Etiopien och de tvättstationer och familjer som producerar kaffet vi köpt och planerar att köpa under året. Det är skördetid och vårt mål är att öka vår kunskap om kaffet samt att bygga vidare på framtida relationer. De närmsta tio dagarna ska jag bland annat besöka Deri Korchoha som står bakom Korchoha, som vi bland annat haft som espresso under hösten, tvättsationen Wote i Yirgacheffe som är ett av årets bästa kaffe i mitt tycke samt Yukro - nytt på hyllan denna veckan.

Etiopien är kaffets ursprungsland. Här växer kaffet utan bekämpningsmedel och ibland utan speciellt mycket ansträngningar. Och kaffet blir gott. Utmaningen här är att minska människans negativa inverkan så fort kaffet ska skördas, sorteras, torkas och förvaras. En mycket liten del av kaffet uppnår i min bedömning sin fulla potential. Mer om det i senare rapportering.

image

En av de största utmaningarna i Etiopien är exporten och transparensen av kaffet vi köper. Nästan allt kaffe som lämnar Etiopien passerar Ethiopian Coffee Exchange (ECX), Wote och Korcoha inkluderat. På ECX möts säljaren, dvs hen som driver tvättstationen eller liknande, och exportören, dvs hen som säljer kaffet till en köpare utanför landet. I vårt fall är det Teddy Yilak på som ser till att inget händer med kaffet från det att det lämnar tvättstationen i Yirga Cheffe och att han har det vinnande budet när kaffet säljs på marknaden - han får helt enkelt se till att betala mest.

image

Därefter tar Teddy kaffet till EXC-lagret där han beställer en sortering av kaffet - i vårt fall beställer han en mycket noggrann sortering. Efter att bönorna sorterats efter tyngd, storlek och färg handsorteras de så att det kaffet som sedan exporteras har önskad kvalitet. Men innan kaffet lämnar Addis Abeba för att lastas i containers och på båten mot Stockholm kontrolleras det av det statliga laboratoriet. Där räknas antalet defekta bönor och koppen bedöms utifrån utlovad kvalitet och regional karaktär. Duger det inte får Teddy sortera om kaffet eller sälja det som något annat. Godkänns det av Fandtu Vezabhi, Coordinator of Export Center och hennes kollegor skickas det till Ethiopian Beans i Stockholm som sedan säljer det till oss.

image

Systemet har kritiserats sedan det infördes för ett par år sedan. Den etiopiska statens ambition är att få kontroll på vad som skeppas ut ur landet under Etiopiskt kaffe samt att de enskilda aktörerna, framförallt bönderna, inte blir lurade. Kanske är det en förbättring mot innan men för oss, för andra specialkafferosterier och för Ethiopian Beans som vill kunna köpa direkt från producenter som vi arbetar med är det omständligt och osäkert. Enligt de jag pratat med under dagen tyder dessutom mycket på att det trots alla kontroller fuskas med kvalitet och gradering.
/Erik

Drop Coffee Roasters - nytt rosteri i Västberga

Av: dropcoffee | 2012-11-12

image

Det har tagit en liten stund. Det har blivit ett par rundor i Stockholms industriområden. Vi har pratat med en del fastighetsägare på Södermalm, i Gamla Stan, på Skeppsholmen och i Hammarby Sjöstad. Ett par visioner har målats upp för att sedan rivas ner. Men vi har vetat vad vi varit på väg. Drop Coffee som började som ett hål i väggen, som blev ett butiksrosteri som sedan hyrde en rost skulle bli ett riktigt kafferosteri.

Ett kafferosteri med fokus på kaffet, litet nog för att fokusera, stort nog för att fantisera.

Nu tror vi att vi har hittat det.

Under vintern och våren börjar vi fylla vår lokal i Västberga - bara fem minuters promenad från Midsommarkransen. Det ska bli en plats där vi kan utveckla vår produkt och höja kvaliten på vårt kaffe, steg för steg. En plats som ska vara öppen för dig som vill besöka oss och ta del av vårt arbete.

Just nu börjar de första delarna av lokalens blivande hjärta sättas ihop i Sandpoint, Idaho på Diedrich Manufacturing. Vi kommer kunna rosta 25 kilo åt gången vilket ger oss en bra möjlighet att rosta till många i liten skala.

Välkommen till Drop Coffee Roasters 2013!

/Erik, Joanna och Oskar

Ny delägare i Drop Coffee

Av: dropcoffee | 2012-10-31

image

Vi är mycket stolta och glada över att kunna meddela att Joanna Alm går in som delägare i Drop Coffee.

Nu har vi serverat kaffe på södermalm och via återförsäljare runt om i landet, och utlandet, i över tre år. Vårt lilla kafé i vårt lilla företag med stora ambitioner har vuxit och förändrats dramatiskt sedan starten 2009. Då var det jag och Oskar som hade en idé vi ville prova - inspiration som behövde användas och en dröm som behövde levas. Vi såg hur små kaféer och rosterier runt om i världen, också i Sverige, utmanade hela vår kaffekultur och vår syn på en av våra mest konsumerade produkter.

Vi besökte daMatteo, David Haugaard, Johan och Nyström, Lilla Kafferosteriet, Koppi, Åre, Costas och många fler här i Sverige. Vi reste till och beställde kaffe från Tim Wendelboe och The Coffee Collective. Vi prenumererade på bloggar och flickr.sidor för att se vad som hände i New York, London, SF och Los Angeles.

Drop Coffee är en del av en ung avstickare i en gammal bransch. Vi är en av de första i Sverige och ändå ljusår bakom de som startade bara fyra år innan oss. Vi har under åren tävlat, börjat rosta och börjat förstå ursprung och råvara. Vi har lärt oss mycket och har mycket kvar.

Så hur går vi vidare? Hur bygger vi ett företag som i än större utsträckning kan sprida kunskap om råvaran kaffe, som kan servera fler goda koppar kaffe och som kan stötta andra att göra vår resa?

Joanna Alm har arbetat på Drop Coffee i två år. Innan dess var hon ansvarig för Gabels, en kaffebar i Oslo med de högsta ambitionerna. Hon valde att arbeta med kaffe från Tim Wendelboe och fick en förståelse för kaffe som är unik. Med de senaste årens resultat från Barista Cup i ryggen vågar vi dessutom påstå att hon är en av Sveriges bästa baristor, i år med i Svenka Baristalandslaget. Joanna kommer in med energi, idéer och ger tyngd och kompetens till företaget.

Med Joannas kraft och kunskap tar vi sikte på nya utmaningar med Drop Coffee. Vi har en fantastisk personal som alla driver kvalitétsarbetet framåt, som alltid strävar efter att ge bättre service och godare kaffe.

Hur vi ska göra det kommer märkas - inte minst i hur vårt kaffe smakar.

Jag och Oskar välkomnar Joanna in i kärnan på Drop Coffee, och dig som vår vän, gäst och sammarbetspartner välkomnar vi till nya Drop Coffee, med start just nu.

/Erik Rosendahl, delägare och grundare.

San Alberto - från besök på gården till brygg på Drop Coffee

Av: dropcoffee | 2012-10-16

image

2011, i samband med World Barista Championship i Colombia, besökte vi Juan Pablo Villotas familjegård som han driver i tredje generationen. På 1500 möh i Buena Vista, Quindio ligger gården och hans helt unika kaffebar där han, med slutkonsumenten i åtanke brygger allt sitt kaffe med samma metoder som vi.

Vi är nu stolta att äntligen presentera hans kaffe på Drop Coffee - för första gången köpt direkt från gården.

San Alberto är UTZ och Rainforest Alliance-certifierad och sorterar kaffet i fem steg, från bär till färdig kopp. Han kallar det Quintiple Selection.

Vi har valt kaffe från lot 12 och 16 där det bara växer Caturra. Kaffet är tvättat och torkat gårdens tak.

Vi hittar mycket apelsin och gula frukter tillsammans med en nötig arom och gräddig choklad i eftersmaken.

Vi har ett par påsar på hyllan redan nu och från och med nästa vecka också på bryggmenyn.

Köp hem en påse här.

Som första återförsäljare hittar du kaffet hos Baristashopen.se.

Läs mer om gården på cafesanalberto.com.

Perci lot 28 Geisha Panama

Av: dropcoffee | 2012-10-11

image

Vid floden Rio Colorado, 15 minuter minuter från Volcàn i Silla Del Pando ligger en märklig plats i kaffevärlden. Det mesta av den känns igen från många andra platser. 1200 - 1600 meter över havet. Skogtäckta sluttningar med skrikapor, ett rikt fågelliv och en och en annan jaguar. Kaffeträd.

Men Ninety Plus Gesha Estates är annorlunda. Här växer 80 000 kaffeträd av underarten Geisha uppdelad i 36 minigårdar med unika microklimat. Produktionen är mindre än 3000 kg och kaffet hanteras på fem olika sätt efter skörd. Målet är att få fram unika kaffe ojämförbara med allt annat du tidigare smakat.

Redan förra året fick vi prover på kaffe från Ninety Plus, då framförallt från deras gård i Etiopien. Men vi valde vi att stå över. Priset för att kunna driva en produktion som på Gesha Estates är högt och en stor efterfrågan från kafferostare världen drar upp priset ytterligare.

När vi fick en ny omgång prover kunde vi inte stå emot. Intensiteten, bredden och balansen större och bättre än det mesta vi fått in i rosteriet.

Vårt val föll på kaffet från lot 28 på gården - ett komplext fruktigt, stort och märkligt kaffe. Bönorna är torkade med fruktköttet på och det vi normalt förknippar med ett kaffe av underarten Geisha, stenfrukt, bärighet och citrus är upphöjt till 10.

Vi säljer Perci lot 28 för 69 kronor/kannan och för 369 kronor för 250 gram hela bönor. Kaffet rostas i 800 gram åt gången på Wollmar Yxkullsgatan och vi just nu 27 kg kvar. Köp en påse via vår webshop.

Välkommen!/Erik, inköpsansvarig

Se en större version av kartan här.

Drop i final i Svenska Lattemästerskapen 2012

Av: dropcoffee | 2012-09-18

image

Den 28 september är det final i Svenska lattemästerskapen 2012. En tävling som går ut på att hälla ett fint mönster i espresso - till en macchiato, cappuccino eller latte. Av nio finalister som kvalificerats i tre deltävlingar i Stockholm, Malmö och Göteborg, är tre från Drop Coffee.

Benjamin Norman vann stockholmskvalet, tvåa kom Erik Rosendahl och trea Alexander Ruas, alla från Drop Coffee.

Nu tränar vi stenhårt med god hjälp av våra vänner på Hjordnära, vår mjölkleverantör i Hjo, för att vinna finalen och representera Sverige i VM i Seoul i november.

Att bli serverad en vacker cappuccino är en upplevelse. Men lika viktigt med latte art är att det är omöjligt att göra fin kaffekonst med dåligt skummad mjölk - och en vacker latte smakar alltid bättre av rent kemiska anledningar. När luft och värme tillsätts under rätt förutsättningar blir mjölken len, gräddig och söt och gifter sig bättre med kaffet.

Kom och heja på oss den 28 september och följ med i vår träning i baren på Drop Coffee.


Sida 2 av 7  <  1 2 3 4 >  Last »